การจ่ายเงินรางวัลของ KINGMAKER กับทฤษฎีช่วงเวลาการแจก

โดยทั่วไปในการทำธุรกิจต่างๆ ทางบริษัทก็ต้องการผลกำไรเป็นปกติอยู่แล้ว ...